ΑΡΧΙΚΗ>Υπηρεσίες > Αλλες Αγγειακές Επεμβάσεις > Νεφροπαθείς - Αγγειακές προσπελάσεις

Νεφροπαθείς - Αγγειακές προσπελάσεις

Ποια είναι τα είδη των αγγειακών προσπελάσεων που μπορεί να κατασκευάσει ο αγγειοχειρουργός σου;

 
Η συσκευή αιμοκάθαρσης χρειάζεται πρόσβαση στο αίμα που κοιλάει στα αγγεία του σωματός σου έτσι ώστε να το οδηγήσει μέσα της, να το καθαρίσει και ύστερα να το επιστρέψει στο σώμα.
 
Οι πολλαπλές παρακεντήσεις που απαιτούνται είναι μια αρκετά επώδυνη και δύσκολη τεχνικά διαδικασία στις υπάρχουσες φλέβες και αρτηρίες του σώματος. Έτσι ειδικές χειρουργικές τεχνικές πρέπει να εφαρμοστούν για να κατασκευαστεί μία περιοχή η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επανειλημένες παρακεντήσεις.
 
Μία μέθοδος είναι η κατασκευή μίας αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας (fistula). Με αυτή την τεχνική μία αρτηρία και μία φλέβα ενώνονται σε κάποιο σημείο τους με ράμματα. Οι αρτηρίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά προς όλα τα μέρη του σώματος κάτω από υψηλές πιέσεις. Οι φλέβες συλλέγουν αίμα από το σώμα και το επιστρέφουν πίσω στην καρδιά ύπο χαμηλές πιέσεις. Έτσι, όταν ενώνεται μία αρτηρία με μία φλέβα η φλέβα διατείνεται (φουσκώνει) καθώς αίμα υψηλής πίεσης ρέει μέσα σε αυτή από την αρτηρία. Μέσα σε έξι μήνες από την επέμβαση η φλέβα μεγαλώνει σημαντικά και γίνεται πιο παχιά και πιο σκληρή έτσι ώστε μαζί με το αυξημένο μέγεθός της να αποτελεί ιδανική περιοχή παρακεντήσεων για σύνδεση με το μηχάνημα αιμοκάθαρσης.
 
Υπάρχουν φορές όπου τα αγγεία ενός ασθενούς είναι πολύ μικρά και ευαίσθητα για να κατασκευαστεί μία αρτηριοφλεβική επικοινωνία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα κομμάτι με τη μορφή ενός σωλήνα από ειδικό πλαστικό υλικό, το οποίο ονομάζουμε αγγειακό μόσχευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ενώσει την αρτηρία με τη φλέβα. Το αίμα που ρέει μέσα από αυτό το αρτηριοφλεβικό μόσχευμα μπορεί να ληφθεί με παρακέντηση του μοσχεύματος με τις βελόνες αιμοκάθαρσης και να οδηγηθεί προς τη συσκευή αιμοκάθαρσης.
 
 
Διαβάστε ακόμα:
 

Λύση ζωής για τους νεφροπαθείς που δεν έχουν ικανές φλέβες για αιμοκάθαρση-Παρουσίαση πρώτου περιστατικού στην Ελλάδα με χρήση της μηριαίας φλέβας
Λύση ζωής για τους νεφροπαθείς που δεν έχουν ικανές φλέβες για αιμοκάθαρση-Παρουσίαση πρώτου περιστατικού στην Ελλάδα με χρήση της μηριαίας φλέβας
Ελπίδες σε δεκάδες ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά δεν διαθέτουν ποιοτικά προσπελάσιμες φλέβες στα άνω άκρα, δίνει μια νέα τεχνική η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον κ. Νικόλαο Τσεκούρα, Αγγειοχειρουργό, Δρ. Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με την ομάδα των συνεργατών του.
>> Περισσότερα
1|